Klaster Energii Wisła to inicjatywa niekomercyjna utworzona w formie porozumienia klastrowego obejmująca pod względem terytorialnym obszar następujących gmin województwa małopolskiego: Gmina Spytkowice, Gmina Brzeźnica i Gmina Tomice.

Mapa Klastra Energii

Członkowie Klastra Energii

Partnerzy Klastra Energii

Dokumenty klastra