Klastry Energii: Wsparcie na działania przedinwestycyjne OZE oraz zmiany dla OSD

18.10.2023r.

Społeczności energetyczne stają się ważnym czynnikiem w transformacji sektora energetycznego. Włączają społeczności lokalne w procesy decyzyjne, przyczyniając się do bardziej zrównoważonej, elastycznej i lokalnie zakorzenionej infrastruktury energetycznej. To model, który odpowiada na współczesne wyzwania i aspiracje społeczne związane z energią.

 

DOEKO Group pełni obecnie rolę koordynatora dla aż 85 Klastrów Energii, co stanowi znaczący wkład w rozwijanie sektora Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Polsce oraz energetyki rozproszonej. Działalność spółki rozciąga się na terenie 11 województw, co świadczy o zaangażowaniu, skuteczności i zaufaniu, które jednostki samorządów terytorialnych powierzają firmie. Dzięki wsparciu i koordynacji, klastry te mogą skuteczniej rozwijać projekty związane z OZE, współpracować w zakresie innowacji oraz promować zrównoważoną produkcję energii.

 

W ciągu ostatnich dni, klastry energii poruszyły krajowym krajobrazem energetycznym, kładąc fundament pod dynamiczny rozwój sektora odnawialnych źródeł energii. Wynikło to przede wszystkim z otwarcia naboru na działania przedinwestycyjne w ramach działania B2.2.2 (wsparcie przedinwestycyjne – Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, Krajowy Plan Odbudowy).

 

Całkowita wartość dofinansowania dla Klastrów Energii złożonych przez Spółkę DOEKO GROUP sięga sumy 112 211 082,8 zł. To dowód na zaufanie i wsparcie władz dla projektów związanych z rozwojem energetyki odnawialnej. Wartość dotacji złożonych wniosków wynosi 77 317 958,97 zł, co pokazuje, że projekty Klastrów Energii cieszą się niezmiennym zainteresowaniem i uznaniem. To również wyraz determinacji i gotowości do zmiany przyszłości energetyki w Polsce.

 

Tak wysoka pula dofinansowania na rozwój społeczności energetycznych wskazuje na to, że sektor energetyczny w Polsce jest w trakcie dynamicznej transformacji. Dostosować musimy się do niego wszyscy – obywatele, władze, jednostki samorządów terytorialnych, jak i Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego.

 

Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego (OSD) muszą dostosować się do zmian w sektorze energetycznym z kilku kluczowych powodów. Pojawianie się mikrosieci i społeczności energetycznych, wzrost liczby prosumenckich źródeł energii, takich jak instalacje fotowoltaiczne na domach, wymaga dostosowania sieci do dwukierunkowego przepływu energii i efektywnego zarządzania tymi małymi źródłami. W związku z tym, OSD muszą stać się bardziej elastyczni i gotowi do współpracy z różnymi uczestnikami rynku, aby skutecznie zarządzać zmianami w sektorze energetycznym.

 

To, że współpraca klastrów energii z OSD jest konieczna potwierdza ostatnia nowelizacja Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, która bezpośrednio zakłada ścisłą współpracę klastrów z Operatorami Sieci Dystrybucyjnych, której celem jest odciążenie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

 

Współpraca ta przyniesie korzyści zarówno klastrom, jak i operatorom, tworząc potężne partnerstwo. Jednocześnie taka współpraca przyczyni się do realizacji celów związanych z dekarbonizacją i promocją czystych źródeł energii.

 

Jednym z kluczowych aspektów zaangażowania Operatorów Systemu Dystrybucyjnego w działalność klastrów jest wsparcie rozwoju społeczności energetycznych. Klastry Energii nie tylko przyczyniają się do zwiększenia dostępności do czystej energii, ale także generują miejsca pracy i stymulują rozwój lokalnych ekonomii. Operatorzy będą odgrywać kluczową rolę w tym procesie, pomagając społecznościom energetycznym wzrastać i prosperować.

 

Budowa nowych instalacji OZE to jedno z głównych celów Klastrów Energii. W miarę jak klastry zyskują na znaczeniu i uzyskują wsparcie finansowe, rozwijają się projekty związane z energetyką odnawialną. Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego, działając jako podmioty odpowiedzialne za dystrybucję energii, staną przed wyjątkową okazją do współpracy.

 

Nabór wniosków dotyczących wsparcia inwestycyjnego na instalacje Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) realizowanych przez społeczności energetyczne rozpocznie się 14 listopada. To istotne wydarzenie stanowi krok w kierunku rozwijania zrównoważonej produkcji energii w Polsce. Maksymalny poziom dofinansowania w ramach wsparcia inwestycyjnego wyniesie imponującą kwotę oscylującą w przedziale od około 23 do 27 milionów złotych na jedną społeczność energetyczną. Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów OZE wynosi 241 206 896 złotych. To znacząca inwestycja w rozwój sektora OZE i promocję innowacyjnych rozwiązań energetycznych w Polsce.

 

Działanie B2.2.2. na wsparcie przedinwestycyjne oraz inwestycyjne stanowi kamień milowy w rozwoju Klastrów Energii w Polsce. To nie tylko inwestycja w przyszłość energetyki odnawialnej, ale także nowe perspektywy dla Operatorów Systemu Dystrybucyjnego. Ich zaangażowanie będzie kluczowe dla promocji produktów, usług i rozwoju nowych instalacji OZE. Wspólne połączenie sił przyczyni się do transformacji polskiego sektora energetycznego i stworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości.