Klaster Energii Wisła

Klaster Energii Wisła to porozumienie cywilnoprawne trzech gmin członkowskich, znajduje się w województwie małopolskim, na terenie powiatu wadowickiego. Celem istnienia klastra energii jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez wspólne inwestycje klastrowe, integrację społeczności gminnej, pomoc przedsiębiorcom w zapewnieniu stabilnego źródła zasilania i edukację mieszkańców. W ramach klastra energii w gminach Spytkowice i Brzeźnica przeprowadzono projekt parasolowy. Łączna moc zainstalowanych instalacji OZE wynosi: 264,99 kW.

Członkowie Klastra -
Klaster Energii Wisła

  • Gmina Brzeźnica
  • Gmina Spytkowice
  • Gmina Tomice
Spytkowice Brzeźnica Tomice

Partnerzy Klastra Energii

Dokumenty klastra

Dane klastra

Członkowie Klastra Energii - Klaster Energii Wisła

  • Gmina Brzeźnica
  • Gmina Spytkowice
  • Gmina Tomice

Lider Klastra - Gmina Spytkowice
ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice

Skorzystaj z formularza kontaktowego

    Administratorem udostępnianych przez Państwa danych osobowych jest DOEKO GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Węgrzcach przy ul. Warszawska 126A, 32-086 Węgrzce. Dane przetwarzane są w celu umożliwienia przedstawienia oferty handlowej. Dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń związanych z przedstawieniem oferty bądź wykonaniem zawartej umowy. Osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo dostępu do tych danych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przenoszenia lub sprostowania, jak również może wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Szczegółowe informacje tutaj: Polityka RODO.