Bilansowanie klastrów energii

Zgodnie z definicją bilansowanie polega na równoważeniu zapotrzebowania na energię elektryczną wraz z jej dostawami. Działalność ta jest wykonywana przez operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) w ramach świadczonych usług przesyłania.

Celem funkcjonowania Klastrów Energii jest zaspokojenie potrzeb energetycznych jego członków, co przekłada się na wzrost bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym. Wstępem do efektywnego bilansowania Klastrów Energii jest zebranie danych o zapotrzebowaniu energetycznym jego członków i dobranie do wielkości zapotrzebowania elektrycznego odpowiednich mocy wytwórczych. Poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii, takie jak: biogazownie, farmy fotowoltaiczne bądź rozproszone mikroninstalacje PV Klastry Energii mogą w efektywny i ekologiczny sposób pokrywać swoje zapotrzebowanie na energie elektryczną i/lub cieplną.