Klaster Energii Puszczy Kozienickiej

Klaster Energii Puszczy Kozienickiej to porozumienie cywilnoprawne trzech gmin członkowskich. Klaster znajduje się w województwie mazowieckim, na terenie powiatu radomskiego. Celem istnienia klastra energii jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez wspólne inwestycje klastrowe, integrację społeczności gminnej, pomoc przedsiębiorcom w zapewnieniu stabilnego źródła zasilania i edukację mieszkańców.

Członkowie Klastra -
Klaster Energii Puszczy Kozienickiej

  • Gmina Jastrzębia
  • Gmina Pionki
  • Miasto Ponki

Partnerzy Klastra Energii

Dokumenty klastra

Dane klastra

Członkowie Klastra Energii - Klaster Energii Puszczy Kozienickiej

  • Gmina Jastrzębia
  • Gmina Pionki
  • Miasto Pionki

Lider Klastra - Gmina Jastrzębia
Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia

Skorzystaj z formularza kontaktowego

    Administratorem udostępnianych przez Państwa danych osobowych jest DOEKO GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Węgrzcach przy ul. Warszawska 126A, 32-086 Węgrzce. Dane przetwarzane są w celu umożliwienia przedstawienia oferty handlowej. Dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń związanych z przedstawieniem oferty bądź wykonaniem zawartej umowy. Osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo dostępu do tych danych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przenoszenia lub sprostowania, jak również może wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Szczegółowe informacje tutaj: Polityka RODO.