Kim jesteśmy?

Zajmujemy się kompleksową obsługą Jednostek Samorządu Terytorialnego w dziedzinie koordynacji, tworzenia oraz inicjowania działań na terenie Klastrów Energii.

Obszar działania

Prowadzimy działania w 10 województwach

Koordynacja

Koordynujemy działania w 14 Klastrach Energii

Etap tworzenia

Jesteśmy na etapie tworzenia 59 Klastrów Energii

Czym jest Klaster Energii?

Formalnie – klastrem energii określa się porozumienie cywilnoprawne, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania  i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub  z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. ( na podstawie Dz. U. 2015 poz. 478, z późn. zm.)

Rola i zadania aktywnego Koordynatora Klastra Energii

Edukacja

 • Zwiększenie świadomości ekologicznej poprzez oddolne inicjatywy
 • Współpraca z Lokalnymi Grupami Działania
 • Realizacja Kampanii Edukacyjnych Finansowanych z dedykowanych środków np.: NFOŚiGW, RPO, dotacje celowe

Inwestycje

 • Zadania własne JST - budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych do 50 kW na potrzeby BUP, przepompowni, oczyszczalni
 • Budowa dużych instalacji OZE (pow. 1 MW): farmy wiatrowe i fotowoltaiczne na gruntach publicznych oraz prywatnych
 • Wysypiska śmieci - wytwarzanie energii cieplnej oraz elektrycznej z biogazu składowiskowego
 • Umowy PPA

Działania operacyjne

 • Poszukiwanie inwestorów zainteresowanych inwestycjami dla Klastrów Energii
 • Pozyskiwanie dofinansowanie na inwestycje oraz funkcjonowanie Klastra
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej, dotacyjnej
 • Opracowywanie SIWZ w ramach PZP/Nadzór Inwestorski
 • Współpraca z lokalnym OSD

Badania i rozwój

 • Współpraca z jednostkami naukowymi - bilansowanie lokalne energii
 • Podniesienie kompetencji JST w zakresie wdrażania innowacji i współpracy z inwestorami
 • Budowa infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych - elektormobilność

Aktualności

Cover for DOEKO GROUP
1,096
DOEKO GROUP

DOEKO GROUP

W DOEKO GROUP Sp. z o. o. zajmujemy się projektami związanymi ze zwiększeniem wykorzystywania Odn

23 hours ago

🤔Przedmiotem działalności spółdzielni energetycznych jest produkcja energii elektrycznej lub biogazu bądź ciepła w instalacjach odnawialnych źródeł energii na użytek własny spółdzielni energetycznej i jej członków. ⚡️Poprzez zabezpieczenie stałości dostaw oraz ceny energii elektrycznej, spółdzielnie energetyczne mogą w znaczny sposób wpłynąć na możliwość rozwoju regionu, oddziałowując tym na różne szczeble społeczeństwa. 📊Najważniejszy jest jednak fakt, iż Spółdzielnie Energetyczne nie wymagają koncesji na obrót energią elektryczną, co związane jest z brakiem opłaty dystrybucyjnej oraz „ozowej”.📣Z przyjemnością informujemy, iż jako firma założyliśmy już 9 Spółdzielni Energetycznych i jesteśmy w trakcie procedowania kolejnych 33❗️#KoordynatorKlastra #KlastryEnergii #DOEKOGroup #OZE ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

⚡️Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej czy ich termomodernizacja to tylko jedne z niektórych czynności przybliżające gminę do zmniejszenia opłat za energie elektryczną. 🤔Czy samowystarczalność energetyczna BUP-ów jest więc możliwa? Na to oraz inne pytania udzielił odpowiedz wójt gminy Gnojnik, Pan Sławomir Paterek🎥🔥Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem👇#KoordynatorKlastra #KlastryEnergii #DOEKOGroup #OZE ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

🏊W czwartek 22 września jako firma DOEKO Group mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu podsumowującym sezon wiosenno-letni Ksawery Masiuk-Swimmer oraz prezentacji planów sportowych na 2023 rok. W wydarzeniu wzięły udział osoby, które pomogły Ksaweremu w karierze sportowej, m.in. trener, mentor czy sponsorzy.👏Jesteśmy dumni, że jako firma możemy wspierać Ksawerego w karierze sportowca i uczestniczyć w wydarzeniach takie jak te. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą fotorelacją👇#KoordynatorKlastra #KlastryEnergii #DOEKOGroup #OZE ... See MoreSee Less
View on Facebook