Klaster Energii Korona Północnego Krakowa

Klaster Energii Korona Północnego Krakowa to porozumienie cywilnoprawne czterech gmin członkowskich, znajduje się w województwie małopolskim, na terenie powiatu: krakowskiego. Celem istnienia klastra energii jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez wspólne inwestycje klastrowe, integrację społeczności gminnej, pomoc przedsiębiorcom w zapewnieniu stabilnego źródła zasilania i edukację mieszkańców. W ramach klastra energii we wszystkich gminach prowadzony jest projekt parasolowy. Łączna moc zainstalowana w poprzednim projekcie parasolowym wynosi 2992,64 kW. Dbając o zrównoważony rozwój Klastra Energii Korona Północnego Krakowa staramy się przyłączyć jak najwięcej nowych uczestników. Obecnie możemy pochwalić się jednym przyłączonymi partnerem w klastrze: 4MAX. W klastrze zarejestrowana jest jedna spółdzielnia energetyczna, obejmująca swoim zasięgiem dwie gminy członkowskie.

Członkowie Klastra -
Klaster Energii Korona Północnego Krakowa

  • Gmina Wielka Wieś
  • Gmina Zielonki
  • Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
  • Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce
Wielka Wieś Zielonki Kocmyrzów-Luborzyca Igołomia-Wawrzeńczyce

Partnerzy Klastra Energii

Dokumenty klastra

Dane klastra

Członkowie Klastra Energii - Klaster Energii Korona Północnego Krakowa

  • Gmina Wielka Wieś
  • Gmina Zielonki
  • Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
  • Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce

Lider Klastra - Kocmyrzów Luborzyca
ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Skorzystaj z formularza kontaktowego

    Administratorem udostępnianych przez Państwa danych osobowych jest DOEKO GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Węgrzcach przy ul. Warszawska 126A, 32-086 Węgrzce. Dane przetwarzane są w celu umożliwienia przedstawienia oferty handlowej. Dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń związanych z przedstawieniem oferty bądź wykonaniem zawartej umowy. Osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo dostępu do tych danych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przenoszenia lub sprostowania, jak również może wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Szczegółowe informacje tutaj: Polityka RODO.