Klaster Energii Zakole Warty

Klaster Energii Zakole Warty to porozumienie cywilnoprawne dwóch gmin członkowskich, znajduje się w województwie łódzkim na terenie powiatu wieluńskiego. Celem istnienia klastra energii jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez wspólne inwestycje klastrowe, integrację społeczności gminnej, pomoc przedsiębiorcom w zapewnieniu stabilnego źródła zasilania i edukację mieszkańców. W ramach klastra energii w gminach Osjaków i Konopnica prowadzony jest projekt parasolowy. Dbając o zrównoważony rozwój Klastra Energii Zakole Warty staramy się przyłączyć jak najwięcej nowych uczestników.

Członkowie Klastra -
Klaster Energii Zakole Warty

  • Gmina Osjaków
  • Gmina Konopnica
Osjaków Konopnica

Partnerzy Klastra Energii

Dokumenty klastra

Dane klastra

Członkowie Klastra Energii - Klaster Energii Zakole Warty

  • Gmina Osjaków
  • Gmina Konopnica

Lider Klastra - Gmina Osjaków
ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków

Skorzystaj z formularza kontaktowego

    Administratorem udostępnianych przez Państwa danych osobowych jest DOEKO GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Węgrzcach przy ul. Warszawska 126A, 32-086 Węgrzce. Dane przetwarzane są w celu umożliwienia przedstawienia oferty handlowej. Dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń związanych z przedstawieniem oferty bądź wykonaniem zawartej umowy. Osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo dostępu do tych danych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przenoszenia lub sprostowania, jak również może wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Szczegółowe informacje tutaj: Polityka RODO.