Klaster Energii Gminy Sędziszów

Klaster Energii Gminy Sędziszów to porozumienie cywilnoprawne zawarte pomiędzy Gminą Sędziszów, a firmą DOEKO GROUP Sp. z o.o. Znajduje się w znajduje się w województwie świętokrzyskim, na terenie powiatu jędrzejowskiego. Celem istnienia klastra energii jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez wspólne inwestycje klastrowe, integrację społeczności gminnej, pomoc przedsiębiorcom w zapewnieniu stabilnego źródła zasilania i edukację mieszkańców.

Członkowie Klastra -
Klaster Energii Gminy Sędziszów

  • Gmina Sędziszów

Członkowie Klastra Energii

Partnerzy Klastra Energii

Dokumenty klastra

Dane klastra

Członkowie Klastra Energii - Klaster Energii Gminy Sędziszów

  • Gmina Sędziszów

Lider Klastra - Gmina Sędziszów
ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów

Skorzystaj z formularza kontaktowego

    Administratorem udostępnianych przez Państwa danych osobowych jest DOEKO GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Węgrzcach przy ul. Warszawska 126A, 32-086 Węgrzce. Dane przetwarzane są w celu umożliwienia przedstawienia oferty handlowej. Dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń związanych z przedstawieniem oferty bądź wykonaniem zawartej umowy. Osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo dostępu do tych danych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przenoszenia lub sprostowania, jak również może wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Szczegółowe informacje tutaj: Polityka RODO.