Ile JST zapłacą za energię elektryczną i dlaczego więcej? Jak obniżyć ceny na fakturze za prąd?

06.11.2023r.

Samorządy w Polsce w ostatnim czasie coraz mocniej odczuwają skutki kryzysu energetycznego. Najbardziej dotkliwe jest to w momencie zapłaty za energię elektryczną. Od czego zależy cena za energię elektryczną i dlaczego nie przestaje ona rosnąć? Co można zrobić, by obniżyć ceny na fakturze za prąd?

 

Samorządowcy obecnie napotykają szereg wyzwań związanych z cenami energii elektrycznej. Wzrost cen surowców energetycznych, inwestycji w infrastrukturę oraz kosztów regulacyjnych skutkuje podwyżkami cen dla odbiorców. Trend wzrostu kosztów produkcji i dostarczania energii elektrycznej wpływa na ceny dla wszystkich konsumentów, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego. Samorządy często operują na ograniczonych budżetach, a wzrost cen energii stanowi poważne obciążenia finansowe. JST mają i będą mieć jeszcze większe trudności z dostosowaniem się do zmian cen, zwłaszcza gdy nie są w stanie znaleźć wystarczających oszczędności w innych obszarach. Dodatkowo, samorządy często są uzależnione od konkretnych źródeł energii, a zmiany w cenach poszczególnych nośników energii (np. węgiel brunatny, gaz ziemny) wpływają na koszty zakupu i dostarczania energii elektrycznej. Zmiany w polityce energetycznej, takie jak wprowadzenie nowych regulacji czy podatków związanych z energią elektryczną uzyskiwaną w sposób konwencjonalny, również znacząco wpływają na cenę końcową na fakturze za prąd.

 

Zauważalna jest także rosnąca świadomość potrzeby zadbania o lokalne bezpieczeństwo energetyczne, jako że każdy z włodarzy dostrzega duże ryzyko znacznych wzrostów cen energii elektrycznej i związane z tym ogromne wyzwanie dla budżetów gmin.

 

W czym szukać pomocy? Chwilowym rozwiązaniem była tarcza antyinflacyjna – w 2022 polski rząd wprowadził działania mające na celu obniżenie cen prądu, gazu i paliw w 2022 roku. Obniżenie stawek VAT, akcyzy i wprowadzenie dodatku osłonowego sprawiły, że JST za energię elektryczną zapłaciły mniej. Niestety – działanie to było jedynie tymczasowe.

 

Co z grupowymi zakupami energii elektrycznej, które do tej pory były remedium na rosnące ceny energii? W dalszym ciągu część samorządów widzi przyszłość w tym rozwiązaniu, ale coraz więcej podmiotów, jak pokazują badania, stawia na „swój prąd”, swoje magazyny i lokalne bilansowanie.

 

Stawki za energię elektryczną nie będą spadać, zamrożenia cen są tylko chwilowym rozwiązaniem. Warto zatem szukać innych rozwiązań, które pozwolą samorządom na długoterminowe oszczędzanie na rachunkach, dbając przy tym o bezpieczeństwo energetyczne.

 

Rozwiązaniem tej sytuacji mogą być społeczności energetyczne, takie jak spółdzielnie, które stanowią alternatywny model organizacji branży energetycznej. Spółdzielnie energetyczne skupiają się na produkcji, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej oraz cieplnej wewnątrz spółdzielni. Co ciekawe, cechą charakterystyczną tego typu zrzeszeń jest to, że są one własnością ich członków, którzy zarządzają nimi i decydują o ich rozwoju. W ramach społeczności energetycznej, członkowie mogą produkować energię z odnawialnych źródeł, takich jak panele fotowoltaiczne lub turbiny wiatrowe, a następnie dzielić się nią z innymi członkami społeczności. Wykorzystując odnawialne źródła energii spółdzielnie przyczyniają się do obniżenia kosztów produkcji energii, pozwalając jednocześnie na ochronę środowiska.

 

Spółdzielnie energetyczne stanowią jedyną alternatywę i potencjalne rozwiązanie problemów z rosnącymi cenami za energię elektryczną. Społeczność może produkować własną energię, co zmniejsza zależność od krajowych lub międzynarodowych dostawców, a także pozwala na uniezależnienie się od wahających się cen surowców energetycznych. Społeczność może czerpać korzyści finansowe z własnych projektów energetycznych, oraz zyskać znaczne ograniczenie wysokości opłaty dystrybucyjnej co wpływa korzystnie na oszczędności dla uczestników. To model, który łączy cele ekonomiczne z troską o środowisko i wspólnotę lokalną.

 

Więcej na temat spółdzielni można dowiedzieć się na webinarze DOEKO GROUP kierowanym do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Webinar skupi się na procesie zakładania spółdzielni, jak i sposobie zarządzania spółdzielnią. Przedstawi na czym polega obrót energią elektryczną w ramach spółdzielni. Dodatkowo przedstawione zostaną korzyści bycia członkiem spółdzielni oraz jakie dotacje na rozwój mogą otrzymać spółdzielnie energetyczne.

 

Webinar odbędzie się 04.12.2023 o godzinie 11.00 i zostanie przeprowadzony przez Szymona Kozaka oraz Krzysztofa Sajdutkę, posiadających praktyczne doświadczenie związane z prowadzeniem spółdzielni energetycznych.

 

Szymon Kozak: Założyciel i prezes spółki DOEKO Group, wnioskodawca Krajowej Izby Gospodarczej Społeczności Energetycznych, Prezes Zarządu Stowarzyszenie Czysta Energia Odnawialna SCEO, współzałożyciel Solar Clean, wiceprezes zarządu Bolton Electric, Od 2015 roku kreuje z powodzeniem działalność Klastrów Energii oraz Spółdzielni energetycznych.

 

Krzysztof Sajdutka: Pracuje nad kompleksową obsługą Jednostek Samorządu Terytorialnego w dziedzinie Gospodarki Niskoemisyjnej, w takich obszarach jak odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna czy rozwój elektromobilności.

 

Link do rejestracji: https://doekogroup.clickmeeting.com/spoldzielnie-energetyczne-webinar