Klaster Energii Powiatu Częstochowskiego

Klaster Energii Powiatu Częstochowskiego to porozumienie cywilnoprawne dwunastu gmin członkowskich, Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Znajduje się w województwie śląskim, na terenie powiatu częstochowskiego. Celem istnienia klastra energii jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez wspólne inwestycje klastrowe, integrację społeczności gminnej, pomoc przedsiębiorcom w zapewnieniu stabilnego źródła zasilania i edukację mieszkańców. W ramach klastra energii w gminach Kamienica Polska, Mykanów, Lelów i Kruszyna prowadzony jest projekt parasolowy. Dbając o zrównoważony rozwój Klastra Energii Powiatu Częstochowskiego staramy się przyłączyć jak najwięcej nowych uczestników. W klastrze zarejestrowana jest 1 spółdzielnia energetyczna, obejmująca swoim zasięgiem Gminę Blachownia oraz Gminę Konopiska.

Członkowie Klastra -
Klaster Energii Powiatu Częstochowskiego

 • Gmina Blachownia
 • Gmina Koniecpol
 • Gmina Mykanów
 • Gmina Kłomnice
 • Gmina Konopiska
 • Gmina Janów
 • Gmina Kamienica Polska
 • Gmina Lelów
 • Gmina Kruszyna
 • Gmina Dąbrowa Zielona
 • Gmina Przyrów
 • Gmina Starcza
 • Powiat Częstochowski
 • Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Częstochowie
Mykanów Kruszyna Kłomnice Blachownia Konopiska Starcza Kamienica Polska Janów Lelów Koniecpol Przyrów Dąbrowa Zielona

Członkowie Klastra Energii

Partnerzy Klastra Energii

Dokumenty klastra

Dane klastra

Członkowie Klastra Energii - Klaster Energii Powiatu Częstochowskiego

 • Gmina Blachownia
 • Gmina Koniecpol
 • Gmina Mykanów
 • Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Częstochowie
 • Powiat Częstochowski
 • Gmina Kłomnice
 • Gmina Konopiska
 • Gmina Janów
 • Gmina Kamienica Polska
 • Gmina Lelów
 • Gmina Kruszyna
 • Gmina Dąbrowa Zielona
 • Gmina Przyrów
 • Gmina Starcza

Lider Klastra - Subregion Północny - Ewa Kurbiel
ul. Szymanowskiego 1, 42-217 Częstochowa

Skorzystaj z formularza kontaktowego

  Administratorem udostępnianych przez Państwa danych osobowych jest DOEKO GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Węgrzcach przy ul. Warszawska 126A, 32-086 Węgrzce. Dane przetwarzane są w celu umożliwienia przedstawienia oferty handlowej. Dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń związanych z przedstawieniem oferty bądź wykonaniem zawartej umowy. Osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo dostępu do tych danych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przenoszenia lub sprostowania, jak również może wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Szczegółowe informacje tutaj: Polityka RODO.