Klaster energii – „papierowy twór” czy szansa na tworzenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego?

20.10.2023r.

Czy nie mamy już dosyć dokumentów, papierów, umów? Kolejnych niezrozumiałych akapitów, paragrafów, które nic nie wnoszą?

 

W czasach, w których pojęcie „bezpieczeństwo energetyczne” przyprawia o ból głowy, kiedy mamy do czynienia z rosnącym ubóstwem energetycznym, problemami z dostawami paliw oraz z rosnącymi cenami energii potrzebny jest mechanizm, który wprowadzi element spokoju.

 

Klastry energii, to innowacyjna odpowiedź na wiele problemów, z którymi mierzy się polska energetyka. Już od jakiegoś czasu mówi się na rynku europejskim o energetyce rozproszonej. Dla Polski jest to rozwiązanie wręcz idealne. Ogólnokrajowy system elektroenergetyczny utworzony na przestrzeni lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych jest w tej chwili mocno przeciążony i wymaga dostosowania do obecnych wymagań i przesyłanej ilości energii. Dobrym rozwiązaniem problemu związanego z przesyłaniem energii na dużych odległościach, z kilku centralnie położonych źródeł, jest zastosowanie w praktyce konceptu decentralizacji źródeł. Lokalne wytwarzanie, magazynowanie oraz konsumpcja energii to działania konieczne w dążeniu do dekarbonizacji i uniezależnienia się od dostaw paliw. Ale jak ma się do tego klaster?

 

Celem przyświecającym tworzeniu klastrów energii jest zrzeszanie ze sobą lokalnych przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, a także dostawców paliw oraz bilansowanie na rynku lokalnym. Innymi słowy, wytwarzanie w miejscu zużycia i lokalna dystrybucja. Kiedy do tego dodamy fakt, że energia wytwarzana na lokalnym rynku może pochodzić z odnawialnych źródeł takich jak fotowoltaika, małe elektrownie wodne, farmy wiatrowe a także może być magazynowana w przypadkach kiedy zapotrzebowanie jest mniejsze niż wytwarzanie, uzyskujemy niemalże system idealny. System, który przyczynia się do neutralności klimatycznej. System, który jest efektywny, ponieważ wytwarza tyle energii ile potrzebuje, magazynuje ją, polegając przy tym na „zielonych źródłach”. System, który lokalnie bilansuje zapotrzebowanie na energię. System, który staje się coraz bardziej niezależny od dostaw paliw.

 

Klaster Energii to nie tylko „papierowy twór”, to sposób na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego całym społecznościom. DOEKO GROUP będąc firmą na co dzień współpracującą z JST, kontaktującą się z mieszkańcami, a także monitorującą rynek energetyczny jest przekonana, że budowanie klastrów energii przyczynia się do zwiększenia niezależności oraz umocnienia bezpieczeństwa energetycznego w gminach.

 

I choć założenie klastra wymaga podpisania umów i porozumień – warto. Dla dobra małych społeczności, ale też w globalnym spojrzeniu mając na względzie ochronę środowiska.

 

Zakładanie klastrów energii przynosi szereg korzyści zarówno dla społeczności lokalnych, jak i dla szeroko pojętego sektora energetycznego. Pozwalają one na lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów, integrując różne źródła energii, takie jak odnawialne źródła energii (OZE), mikroelektrownie wiatrowe czy biogazownie. Umożliwiają skoordynowane zarządzanie energią, co pozwala na lepsze dostosowanie podaży do zapotrzebowania i redukcję strat energetycznych.

 

Klastry sprzyjają rozwijaniu lokalnych, rozproszonych źródeł energii, co przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i niezależności energetycznej społeczności. Zakładanie klastrów energii to krok w kierunku bardziej zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, który przynosi korzyści na wielu płaszczyznach społecznych, ekologicznych i ekonomicznych.