Siedlecki Klaster Energii to inicjatywa niekomercyjna utworzona w formie porozumienia klastrowego obejmująca pod względem terytorialnym obszar następujących gmin powiatu siedleckiego w województwie mazowieckim: Gmina Suchożebry, Gmina Kotuń, Gmina Wodynie, Gmina Mokobody, Gmina Skórzec.

Jej zadaniem jest stworzenie ram funkcjonowania społeczności lokalnych – uczestników klastra w ramach realizacji zaplanowanych działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez redukcję zanieczyszczeń, poprawy bezpieczeństwa energetycznego i zawiązania spółdzielczości lokalnej.

Mapa Klastra Energii

Członkowie Klastra Energii

Partnerzy Klastra Energii

Dokumenty klastra