Lubaczowski Klaster Energii to inicjatywa niekomercyjna utworzona w formie porozumienia klastrowego, które na dzień sporządzenia dokumentacji zostało podpisane, obejmująca pod względem terytorialnym część obszaru powiatu lubaczowskiego tj. następujących jednostek: Miasto Lubaczów, Miasto i Gmina Cieszanów, Gmina Horyniec-Zdrój, Gmina Lubaczów, Miasto i Gmina Narol oraz Powiat Lubaczowski.

Zadaniem Klastra jest stworzenie skutecznego mechanizmu do współpracy społeczności lokalnych, w tym przedsiębiorstw, Starostwa, Gmin oraz OSD, w ramach realizacji zaplanowanych działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez redukcję zanieczyszczeń, poprawę bezpieczeństwa energetycznego i zawiązania spółdzielczości lokalnej.

Mapa Klastra Energii

Członkowie Klastra Energii

Partnerzy Klastra Energii

Dokumenty klastra