NOWELIZACJA USTAWY O CABLE POOLING

29.08.2023r.

Czy nowelizacja ustawy o cable poolingu jest sposobem na rozwiązanie problemu braku miejsca
w sieci? Z pewnością jest ona szansą na dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii, który
w znaczącym stopniu utrudniony jest poprzez odmowy udzielania mocy przyłączeniowych dla inwestycji OZE.

NA CZYM POLEGA?

,,Cable pooling” polega na współdzieleniu infrastruktury przyłączeniowej różnych źródeł energii, najczęściej farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Co istotne – cable pooling zakłada łączenie źródeł energii razem z magazynami, które pełnią kluczową rolę w stabilizacji sieci, poprzez przechowywanie nadwyżek wyprodukowanej energii w okresach, gdy jej ilość może prowadzić do przeciążeń w pracy sieci.

Obecnie prawo wymaga od podmiotów budujących instalację OZE uzyskania warunków przyłączenia na moc równą mocy nominalnej zainstalowanego źródła. W praktyce instalacje OZE rzadko osiągają całkowity potencjał mocy produkcyjnych w całym okresie pracy, dlatego też część mocy przyłączeniowych pozostaje niewykorzystywana.

Cable pooling zakłada łączenie większej ilości źródeł, które pracując naprzemiennie wzajemnie się uzupełniają, przez co zwiększa się sumaryczna ilość energii wyprodukowanej z OZE, która będzie wprowadzona do sieci. Efektem jest zwiększenie wykorzystania mocy przyłączeniowej. Zabieg ten ma na celu wykorzystanie całkowitego potencjału punktu przyłączeniowego.

NOWELIZACJA USTAWY

Rozwiązania prawne pozwalające na stosowanie cable poolingu funkcjonują już w niektórych europejskich krajach (Hiszpania, Holandia, Dania). W ostatnich dniach wprowadzono poprawki do zmiany ustawy odnośnie systemu cable poling w Polsce. Sama nowelizacja ustawy będzie mieć znaczący wpływ na przyszły rozwój OZE w Polsce.

Nowe regulacje wprowadzają również umowy PPA (Power Purchase Agreement) dla sprzedaży bezpośredniej energii elektrycznej z OZE. Nowelizacja zakłada także wsparcie operacyjne dla źródeł OZE, którym skończył się piętnastoletni okres wsparcia z systemu zielonych certyfikatów.

Rozszerza zakres działań spółdzielni o obrót i magazynowanie biogazu oraz biometanu, a także precyzuje zasady działalności klastrów energii. Dodane zostały też przepisy, które zakładają wprowadzenie prosumenta lokatorskiego.

Wprowadzenie tych zmian może przyczynić się do dalszego rozwoju sektora energii odnawialnej
w Polsce, zwiększając udział źródeł odnawialnych w mikście energetycznym i przyspieszając transformację energetyczną kraju.