Lokalny Agregator Energii- brakujący element między prosumentem, a OSD

30.08.2023r.

W dzisiejszych czasach wytwarzanie energii przez prosumentów to nie tylko sposób na zmniejszenie rachunków za prąd, ale również krok w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju. Niestety, nadmiar wyprodukowanej energii wciąż pozostaje problemem. Trudność polega na zapewnieniu, by energii nie marnować, ale wykorzystać ją w sposób efektywny. Oczywiście można energię magazynować inwestując w magazyn zlokalizowany bezpośrednio przy instalacji PV, natomiast rozwiązanie to może być kosztowne i nie zawsze optymalne.

Rozwiązaniem tego problemu może być lokalny agregator energii, który jest pośrednikiem pomiędzy producentami i odbiorcami energii elektrycznej. Agregatorzy energii zastępują niejako naszych dotychczasowych dostawców prądu. Pośredniczą w kupowaniu energii od różnych producentów, takich jak elektrownie wiatrowe, panele słoneczne itp., a także zarządzają dystrybucją energii elektrycznej w sposób zoptymalizowany, zgodny z zapotrzebowaniem odbiorców.

Agregator energii, dzięki połączeniu dużej liczby małych magazynów lub z wykorzystaniem mniejszej liczby magazynów o większej pojemności, nadmiar energii produkowanej przez prosumentów „składuje”, a następnie wykorzystuje, kiedy będzie to potrzebne. Ciekawą możliwością w tym przypadku jest instalacja magazynów energii o szacunkowej pojemności do 250 kWh.
W koordynowanych przez DOEKO Group klastrach energii przygotowane zostały dokumenty – teasery wraz z mapą lokalizacji dla budowy magazynów energii do 250 kWh. Planujemy, że każdy z naszych 74 klastrów będzie miał średnio do 10 magazynów o łącznej wielkości do 2,5 MWh.

Procedowana nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UC99) przewiduje wdrożenie art. 21 dyrektywy RED II. Artykuł ten stanowi, że państwa członkowskie zobowiązane są zapewnić prosumentom energii odnawialnej prawo do wytwarzania energii odnawialnej na własne potrzeby oraz przechowywania i sprzedawania nadwyżki wyprodukowanej energii m. in. poprzez handel partnerski (peer-to-peer). Mając na uwadze ten model funkcjonowania handlu (P2P), dyrektywa RED II dopuszcza w tym zakresie rozwiązania polegające na włączeniu operatora, którego rolę ma pełnić agregator – nowy podmiot na rynku energii.

DOEKO Group przygotowuje się obecnie do pełnienia roli lokalnego agregatora
z wykorzystaniem magazynów energii. Dzięki temu rozwiązaniu DOEKO Group będzie wspierać lokalne społeczności w walce z przeciążeniami sieci, a także dbać o ograniczenie kosztów energii dla swoich klientów. To innowacyjne rozwiązanie może przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i przynieść korzyści finansowe.