Linie bezpośrednie –krok w kierunku odciążenia systemu energetycznego

06.09.2023r.

Koncepcja linii bezpośrednich to rozwiązanie, o którym coraz częściej mówi się w strefach mocno związanych z energetyką. Rozwiązanie to sprawia wrażenie atrakcyjnego, zwłaszcza na papierze. W praktyce jednak nie działa. Wymaga bowiem zgody Urzędu Regulacji Energetyki, a na ten moment liczba wydanych zgód równa się zero. Ta sytuacja może się jednak zmienić poprzez nowelizację ustawy. Czy istnieje więc szansa, aby to rozwiązanie stało się motorem napędowym zmian w energetyce?

 

Stały rozwój w obszarze energetyki odnawialnej w naszym kraju jest niezbędny, aby zapewnić pokrycie coraz większego zapotrzebowania na energię. W miarę jak rośnie świadomość ekologiczna społeczeństwa oraz narastają obawy związane z zmianami klimatycznymi, coraz więcej osób decyduje się na zakładanie instalacji OZE. Pomimo chęci społecznych, aby inwestować w odnawialne źródła energii musimy liczyć się problemem z przesyłaniem wyprodukowanej w ten sposób energii.  Rok do roku rośnie liczba odmów przyłączenia do sieci instalacji OZE, głównie fotowoltaiki. Rozwiązaniem tego problemu mogłyby być linie bezpośrednie. Przede wszystkim pomogłyby one w tańszym i efektywniejszym korzystaniu przez przemysł energochłonny z energii elektrycznej pochodzącej z OZE wytwarzanej niedaleko zakładów produkcyjnych.

 

W jaki sposób jest to możliwe i jak działają takie linie?

 

Linie bezpośrednie łączą źródło energii, takie jak farma fotowoltaiczna z odbiorcą, np. dużym zakładem produkcyjnym. Korzyścią dla przedsiębiorcy jest to, że może odebraną energię zużywać we własnych obiektach lub przesłać dalej – do podmiotów zależnych bądź odbiorców. Dzięki bezpośredniemu przesyłowi, energia ze źródła trafia do odbiorcy, z pominięciem sieci elektroenergetycznej – odciążając w ten sposób system energetyczny. Zgodnie z ideą projektową, linie bezpośrednie będą stanowić zachętę do inwestowania w nieduże jednostki wytwórcze z odnawialnych źródeł energii. Dużym plusem tego pomysłu jest z pewnością brak formalności i opłat związanych z przyłączeniem instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej, a także redukcja opłat związanych z dystrybucją energii do odbiorcy. Wśród dodatkowych korzyści wynikających z rozpowszechnia linii bezpośrednich można wymienić możliwość uruchomienia nowych mocy OZE pomimo ograniczeń przyłączeniowych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, obniżenie opłat związanych z dystrybucją energii, a także korzystanie z niższych cen energii z OZE. Jak łatwo zauważyć, zdecydowanie najwięcej korzyści uzyskają duże przedsiębiorstwa, które największe zużycie energii mają w ciągu dnia, inwestując dodatkowo w magazyny będzie można korzystać z wyprodukowanego prądu z OZE również wieczorem i w nocy.

 

Obecna sytuacja prawna

Prezydent podpisał nowelizację Prawa energetycznego, która wprowadza przepisy dotyczące linii bezpośrednich. Dzięki nim przedsiębiorcy będą mogli w prostszy sposób korzystać z pochodzącej z OZE energii, a to oznacza obniżkę bieżących kosztów działalności.

 

Zmiana ustawy ma ułatwić przedsiębiorcom budowę linii bezpośrednich. Konieczne będzie jedynie złożenie wpisu do rejestru prowadzonego przez Prezesa URE. Zmiany te mają zachęcić do inwestowania w OZE, co pokazuje jak dynamicznie rozwija się sektor energetyczny.