Jakie działania krótko i długo terminowe pomogą samorządom w walce z kryzysem energetycznym?

14.12.2023r.

Kryzys energetyczny jest poważnym wyzwaniem, które dotyka samorządy na różnych poziomach. W obliczu rosnących zagrożeń związanych z dostępnością energii oraz koniecznością ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, samorządy muszą podejmować działania zarówno na krótką, jak i długą metę.

 

Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego swoją szansę na bezpieczeństwo energetyczne upatruje w społecznościach energetycznych – zorganizowanych strukturach łączących gminy, powiaty, przedsiębiorców i mieszkańców, umożliwiających wspólne bilansowanie energii pomiędzy wytwórcami, a odbiorcami, zapewniając tym samym tańszą energię.

 

Jako wieloletni koordynator klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych zwracamy uwagę na szereg dofinansowań, z których jednostki samorządu terytorialnego mogą skorzystać. Warunkiem jest przynależność do społeczności energetycznej. W ramach klastrów energii gminy mogą sięgnąć po fundusze krajowe i zagraniczne, przeznaczając je zarówno na działania przedinwestycyjne, kampanie informacyjne skierowane do mieszkańców, czy przedsiębiorców, jak i bezpośrednio na projekty związane z instalacją odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej czy gospodarstw domowych. Wspólne inicjatywy mogą przyspieszyć proces wprowadzania zrównoważonych praktyk energetycznych oraz przyczynić się do długoterminowej transformacji energetycznej.

 

Inne, krótkoterminowe działania, które mogą pomóc samorządom w walce z kryzysem energetycznym, to między innymi:

  • Wspieranie i zachęcanie do działań oszczędnościowych, takich jak redukcja zużycia energii elektrycznej i cieplnej w budynkach;
  • Promowanie energii odnawialnej, takiej jak energia słoneczna, wiatrowa czy biomasy;
  • Inwestowanie w poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej;
  • Poprawa infrastruktury transportowej, w tym rozwijanie transportu publicznego i promowanie korzystania z zielonego transportu.

 

Długoterminowe działania, które mogą pomóc samorządom w walce z kryzysem energetycznym, to między innymi:

  • Rozwój energetyki rozproszonej w oparciu o odnawialne źródła energii;
  • Inwestowanie w nowe technologie, takie jak magazyny energii, elektromobilność czy inteligentne liczniki energii;
  • Kampanie edukacyjne skierowane do społeczności energetycznych: mieszkańców, przedsiębiorców, włodarzy gmin.

 

Współpraca między samorządami i partnerami biznesowymi w celu opracowania i wdrożenia planów zrównoważonego rozwoju energetycznego na poziomie regionalnym czy krajowym jest kluczowa by skutecznie walczyć z kryzysem energetycznym.