Instalacja fotowoltaiczna i wodorowa – przyszłość przydomowych elektrowni

11.09.2023r.

Innowacyjne rozwiązania energetyczne z każdym rokiem przybierają na sile. Wraz z rozwojem technologii instalacje fotowoltaiczne połączone z systemem wodorowym stają się coraz bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem na generowanie czystej energii elektrycznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy magazynować energię uzyskaną ze słońca w postaci wodoru, który może być później wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej w okresach braku światła słonecznego lub wysokiego zapotrzebowania na energię. W jaki sposób działa taki system?

Fotowoltaika – źródło czystej energii

Wykorzystując panele fotowoltaiczne, jesteśmy w stanie przeprowadzić konwersję światła słonecznego na energię elektryczną. Generowanie prądu elektrycznego w reakcji na padające fotony na półprzewodnikowych materiałach jest możliwe dzięki zjawisku fotowoltaicznemu. Tego typu instalacje, wraz z rosnącą dostępnością i wydajnością, stają się coraz bardziej popularne i ekonomiczne dla gospodarstwa domowego.

Energia w postaci paliwa czyli produkcja wodoru

Dążąc do zrównoważonej i ekologicznej przyszłości, wodorowy sektor energetyczny nabiera coraz większego znaczenia. Wykorzystując elektrolizę wody, jesteśmy w stanie produkować wodór rozszczepiając cząsteczki wody na tlen oraz wodór przy użyciu energii elektrycznej. Co istotne, energia ta może zostać wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną. Wodór wyprodukowany w ten sposób jest nazywany wodorem „zielonym”. W ten sposób unikamy emisji dwutlenku węgla, który jest obecny przy wytwarzaniu wodoru z paliw kopalnych.

Co robić z wyprodukowanym wodorem?

Podczas stosowania instalacji fotowoltaicznej, w przypadku braku słońca jesteśmy skazani na niestabilność dostaw energii. Rozwiązaniem tego problemu może być magazynowanie wodoru, który został wcześniej wyprodukowany dzięki energii elektrycznej z tejże instalacji. Skroplony lub sprężony wodór może być składowany i wykorzystywany w momencie, gdy pogoda za oknem nie dopisuje.

Ogniwa Paliwowe – z wodoru z powrotem w energię elektryczną

Wodór magazynowany jest w odpowiednich zbiornikach, aby można go było wykorzystać w późniejszym czasie (na przykład w nocy lub w okresach małego nasłonecznienia). W tym celu wodór jest przepuszczany przez ogniwa paliwowe, gdzie reakcja chemiczna między wodorem a tlenem generuje prąd elektryczny, a jednocześnie wydziela się ciepło, które może być wykorzystane do ogrzewania budynku.

 

Dążąc do zrównoważonej energetyki zintegrowana instalacja fotowoltaiczna stanowi obiecujący krok w tym kierunku. Warto zaznaczyć, że hybrydowe instalacje fotowoltaiczne i wodorowe są nadal stosunkowo kosztowne w budowie i utrzymaniu, ale rozwijają się w miarę postępu technologicznego. Dają one nadzieję na zwiększenie efektywności i dostępności odnawialnych źródeł energii w przyszłości, co przyczyni się do bardziej zrównoważonego i niezależnego systemu energetycznego. Wdrożenie takiego rozwiązania wymagać będzie innowacyjności w całym sektorze energetycznym, jednak korzyści dla społeczeństwa i środowiska mogą być ogromne.