Inicjatywa B2.2.2 – dofinansowanie dla społeczności energetycznych

10.08.2023r.

10.08 opublikowany został regulamin naboru wniosków dotyczący instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne – inwestycja B2.2.2, dla rozwoju istniejących klastrów energii, spółdzielni energetycznych oraz dla rozwoju nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE. Ministerstwo Rozwoju i Technologii dofinansuje 139 projektów obejmujących działania przedinwestycyjne oraz 10 projektów obejmujących działania inwestycyjne. Celem dofinansowania jest zwiększenie dostępności zielonej energii, rozwój OZE oraz promowanie lokalnych inicjatyw takich jaki klastry energii, lub spółdzielnie energetyczne, które mogą przyczynić się do transformacji energetycznej.

Ubiegać o dofinansowanie mogą się następujące podmioty:

– klastry energii w rozumieniu art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,

– spółdzielnie energetyczne w rozumieniu art. 2 pkt 33a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,

– jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związki, które nie są członkami istniejących klastrów energii, spółdzielni energetycznych lub obywatelskich społeczności energetycznych OZE.

Środki pozyskane z dofinansowania zostaną przeznaczone na skuteczne planowanie, analizę, projektowanie i przygotowanie przedinwestycyjne. Działania te obejmą m.in.:

  • analizy techniczne budynków Użyteczności Publicznej pod budowę OZE,
  • dokumentację techniczną (w tym również PFU i audyty energetyczne),
  • analizy potencjału budowy źródeł rozproszonych na potrzeby Gminy oraz Klastrów Energii i Spółdzielni Energetycznych,
  • działania projektowe, biznesplany oraz wiele innych działań,
  • zakładanie i rozwój Społeczności Energetycznych,
  • zatrudnienie personelu merytorycznego.

Jak można przeczytać na stronie gov.pl przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w trybie ciągłym w terminie od dnia 12.09.2023 r. godz. 14:00 do dnia 31.12.2023 r. godz. 14:00 lub do osiągniecia wskaźników Inwestycji. 

Uzyskaj wysokie dofinansowanie z DOEKO Group. Założycielem i Koordynatorem 85 Klastrów Energii obejmujących ponad 500 Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz 30 Spółdzielni Energetycznych. Spółka od 7 lat współpracuje z JST w zakresie wspierania rozwoju OZE na obszarze całej Polski. Skuteczność firmy związana jest z wieloletnim doświadczeniem oraz kompetencjami wyszkolonej kadry, zdobytymi przy realizacji kilkudziesięciu projektów doradczych w całej Polsce. 

 

W celu omówienia szczegółów zapraszamy do kontaktu:

Olga Poros-Zielińska

791-946-816

olga.poros.zielinska@doekogroup.pl