Czy samorządy będą gotowe na wzrost cen energii elektrycznej?

04.08.2023r.

W DOEKO Group już od kilku miesięcy zbieramy materiał analityczny z samorządów, które obsługujemy jako koordynator klastrów energii. Jest to znaczna grupa gmin wiejskich i wiejsko-miejskich (aktualnie już 74 klastry/490 JST), dzięki czemu uzyskane wyniki rysują miarodajny obraz stanu samorządów w całej Polsce.

Z uwagi na fakt, że cały czas zbieramy i analizujemy dane na potrzeby tego artykułu wybraliśmy tylko trzy aspekty, wywołujące intensywne dyskusje w ostatnim czasie. Całościowy materiał ma zostać udostępniony opinii publicznej w formie zbiorczego opracowania w połowie roku.

Poniżej przedstawione zostały trzy wykresy odzwierciedlające odpowiedzi ankietowanych wójtów i burmistrzów, jednocześnie rysując obraz potrzeb, perspektyw i zorientowania samorządowców na wzrost własnych inwestycji. Zauważalna jest także rosnąca świadomość potrzeby zadbania o lokalne bezpieczeństwo energetyczne, jako że każdy z włodarzy dostrzega duże ryzyko znacznych wzrostów cen energii elektrycznej i związane z tym ogromne wyzwanie dla budżetów gmin.

Z naszych rozmów i przeprowadzonych ankiet jednoznacznie widać także, że samorządy z dużym zainteresowaniem wyczekują startu programu B.2.2.2 KPO zapewniającego środki na przygotowanie dokumentacji projektowej, zbudowanie zaplecza merytoryczno-osobowego, wsparcie przygotowania inwestycji oraz rozwój „wirtualnego referatu energii elektrycznej”, co w łącznym ujęciu pozwoli na skuteczne zarządzanie energią elektryczną m.in. poprzez klastry energii.

Samorządowcy główny problem dostrzegają jednak w przeciągających się pracach nad uruchomieniem programów regionalnych. Kluczowe dla nich jest, aby programy te odpowiadały potrzebom energetycznym samorządów w zakresie planowanych inwestycji i działań. Równocześnie założenia będącego ciągle w przygotowaniu programu „Feniks” są śledzone z dużym zainteresowaniem przez włodarzy gmin, dostrzegających w nich możliwości realizacji grupowych, większych inwestycji na obszarach klastrów energii.

Co z grupowymi zakupami energii elektrycznej, które do tej pory były remedium na rosnące ceny energii? W dalszym ciągu część samorządów widzi przyszłość w tym rozwiązaniu, ale coraz więcej podmiotów, jak pokazują badania, stawia na „swój prąd”, swoje magazyny i lokalne bilansowanie w klastrach energii.