Czy rozwój offshore napędza zieloną gospodarkę?

27.09.2023r.

Bardzo często offshore kojarzony jest z przemysłem wydobywczym, szczególnie ropy naftowej oraz gazu ziemnego, który niestety nie jest zgody z ideą ekologicznej gospodarki. Jednak offshore może odgrywać również pozytywną rolę w rozwoju zielonej gospodarki. W jaki sposób?

Czym tak naprawdę jest offshore?

Słowo „offshore” używane jest w różnych kontekstach. Odnosi się do działań, miejsc lub inwestycji realizowanych poza granicami terytorium kraju lub poza obszarem lądowym, najczęściej na morzu. Może dotyczyć różnych dziedzin i sektorów. Określenie to jest szczególnie powszechne w kontekście energetyki wiatrowej i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego.

Termin offshore bardzo często jest stosowany w odniesieniu do farm wiatrowych umieszczonych na morzu lub na innych, dużych zbiornikach wodnych. Wiatraki offshore są umieszczane na platformach lub fundamentach zamocowanych na dnie morskim i służą do wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem energii wiatru. To coraz bardziej popularny sposób produkcji energii odnawialnej.

Określenie offshore stosowane jest również przy wydobyciu ropy naftowej i gazu ziemnego z obszarów morskich, które znajdują się poza granicami terytorium państwowych. Wydobycie offshore wymaga zaawansowanej technologii i infrastruktury do eksploatacji tych zasobów.

Dlaczego morskie farmy wiatrowe się opłacają?

Farmy wiatrowe offshore generują czystą energię elektryczną, wykorzystując siłę wiatru nad otwartym morzem. Oznacza to, że nie emitują one gazów cieplarnianych ani innych szkodliwych zanieczyszczeń, co przyczynia się do ograniczenia wpływu sektora energetycznego na zmiany klimatyczne. Energetyka wiatrowa offshore jest jednym z głównych źródeł energii odnawialnej, które przyczynia się do zwiększania udziału OZE w ogólnym mikście energetycznym. W miarę jak rozwija się branża wiatrowa offshore, koszty produkcji energii z tej formy stają się coraz bardziej konkurencyjne w stosunku do tradycyjnych źródeł energii, takich jak węgiel czy gaz. To sprawia, że zielone technologie stają się bardziej dostępne i opłacalne.

Wiatry nad otwartym morzem są zazwyczaj silniejsze i bardziej stabilne niż na lądzie, co w uproszczeniu oznacza, że turbiny wiatrowe mogą generować większą ilość energii przez dłuższy okres czasu. To zwiększa wydajność farmy wiatrowej. Budowa na morzu eliminuje konieczność rywalizacji o tereny z użytkownikami ziemi, co jest istotnym problemem na lądzie, gdzie grunt może być wykorzystywany do innych celów, takich jak rolnictwo lub zabudowa miejska. Farmy wiatrowe offshore są zazwyczaj położone poza horyzontem, co minimalizuje wpływ na krajobraz i estetykę okolicznych obszarów. To czyni je mniej kontrowersyjnymi niż niektóre projekty na lądzie.

Energetyka wiatrowa w Polsce

Morska energetyka wiatrowa, to jeden z głównych filarów polskiej transformacji energetycznej.  Offshore na Morzu Bałtyckim rozwija się, choć na nieco wolniejszym tempie niż w innych krajach europejskich, takich jak Niemcy, Dania czy Szwecja. Niemniej jednak, rozwój farm wiatrowych offshore w naszym kraju ma duży potencjał, a polski rząd zobowiązał się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnym miksie energetycznym.

Polska ma ambitne cele rozwoju farm wiatrowych offshore. W planach jest budowa kilku dużych farm wiatrowych o łącznej mocy rzędu kilku gigawatów do 2030 roku. Rząd chce, aby energia wiatrowa offshore stanowiła znaczącą część krajowego miksu energetycznego – energetyka wiatrowa na Morzu Bałtyckim ma potencjał na znaczący rozwój. Wsparcie ze strony rządu, inwestorów i technologii offshore może przyspieszyć ten proces i przyczynić się do zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego w naszym kraju.

Morska energetyka wiatrowa to nie tylko wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego, lecz także szansa na rozwój i budowanie przewagi konkurencyjności polskich przedsiębiorców w oparciu o nowoczesne technologie zeroemisyjne. Rozwijanie energetyki wiatrowej offshore ma potencjał do stymulowania zielonej gospodarki poprzez produkcję czystej energii, tworzenie miejsc pracy, inwestycje w badania i rozwój, a także redukcję emisji gazów cieplarnianych. Jednakże, aby osiągnąć te korzyści, konieczne jest podejmowanie działań na rzecz odpowiedniego zarządzania, monitorowania i ochrony ekosystemów morskich oraz zrównoważonego rozwoju tej branży.