Czy ,,Mój Prąd” się opłaca? Na co mogą liczyć członkowie spółdzielni energetycznych?

08.09.2023r.

W dzisiejszych czasach, kiedy wiele osób zwraca uwagę na środowisko naturalne i stara się oszczędzać na kosztach energii elektrycznej, fotowoltaika zyskuje na popularności. Instalacja paneli fotowoltaicznych to doskonały sposób na produkcję własnej energii, co przekłada się na obniżenie rachunków za prąd oraz mniejsze zużycie energii z sieci elektroenergetycznej. Dzięki programowi „Mój Prąd 5.0” i korzyściom wynikającym ze spółdzielni energetycznych, zarówno instalacje fotowoltaiczne, jak i magazyny energii stają się jeszcze bardziej opłacalne.

 

Magazyn energii jest urządzeniem, które umożliwia przechowywanie nadwyżek wytworzonej energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych. Dzięki temu rozwiązaniu, energia ta może zostać wykorzystana w późniejszym czasie, gdy wytworzenie energii jest mniejsze niż zapotrzebowanie. W ten sposób, magazyn energii pozwala na zwiększenie autokonsumpcji energii elektrycznej oraz na zmniejszenie kosztów związanych z zakupem energii z sieci.

 

Magazyn energii pozwala na lepsze wykorzystanie wytworzonej energii oraz zwiększa niezależność od sieci elektroenergetycznej. Dzięki temu rozwiązaniu, użytkownik systemu fotowoltaicznego ma większą kontrolę nad produkcją i zużyciem energii elektrycznej, co przekłada się na mniejsze koszty rachunków za prąd oraz na pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

 

Warto zaznaczyć, że wybór magazynu energii powinien być odpowiednio dobrany do zapotrzebowania użytkownika oraz do ilości wytworzonej energii elektrycznej. Właściwe dobranie magazynu energii pozwala na uzyskanie najlepszych efektów finansowych oraz na większą niezależność od sieci elektroenergetycznej.

 

Program „Mój prąd”, wprowadzony w 2019 roku, ma na celu zachęcanie właścicieli domów jednorodzinnych do instalacji paneli fotowoltaicznych. „Mój Prąd 4.0” przewiduje dotację w wysokości do 6000 zł, gdy zdecydujemy się tylko na instalację fotowoltaiczną. Natomiast w przypadku zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii maksymalne dofinansowanie wyniesie 7000 zł do mikro instalacji PV oraz 16000 zł do magazynu energii. Po uzyskaniu dotacji właściciel musi korzystać z instalacji przez okres co najmniej 5 lat. Dzięki temu programowi koszty związane z instalacją fotowoltaiki oraz magazynu są zdecydowanie niższe, co przekłada się na opłacalność inwestycji.

 

Dodatkowo, osoby korzystające ze spółdzielni energetycznych mają możliwość skorzystania z tzw. rozliczenia opustowego oraz zwolnienia z opłat dystrybucyjnych. Rozliczenie opustowe polega na tym, że właściciel instalacji fotowoltaicznej wysyła nadwyżkę energii do sieci elektroenergetycznej, którą w ciągu roku może wykorzystać. Zakład energetyczny pobiera wtedy 40% energii wysłanej, co pozwoli nam na odebranie 60% energii wprowadzonej do sieci. Dzięki temu rozliczeniu, inwestycja w instalację fotowoltaiczną i magazyn energii może zwrócić się znacznie szybciej, co przekłada się na oszczędności na rachunkach za prąd.

 

Z kolei zwolnienie z opłat dystrybucyjnych oznacza, że rachunek właściciela instalacji fotowoltaicznej jest pomniejszony o opłaty za dystrybucję energii elektrycznej do swojego domu. Te opłaty stanowią znaczący udział w kosztach rachunków za prąd, więc zwolnienie z nich zwiększa opłacalność inwestycji w fotowoltaikę. Właściciele paneli fotowoltaicznych zyskują również na tym, że są mniej uzależnieni od zmieniających się cen energii elektrycznej na rynku. Dodatkowo, produkcja energii z paneli fotowoltaicznych jest bezemisyjna, co przekłada się na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

 

DOEKO Group koordynuje obecnie 30 spółdzielni energetycznych i może pomóc w realizacji finansowania dla uczestników spółdzielni. Dzięki współpracy uczestnicy spółdzielni energetycznych mogą skorzystać z ww. korzyści finansowych, takich jak rozliczenie opustowe czy zwolnienie z opłat dystrybucyjnych, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów energii elektrycznej.

 

Poniżej przedstawiono symulację wykonaną przez DOEKO Group w programie PVSOL oraz wyliczenia dotyczące opłacalności instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii korzystając z programu „Mój Prąd 4.0” wraz z benefitami bycia uczestnikiem spółdzielni energetycznej:

Założenia Dane liczbowe
Roczne zużycie energii w gospodarstwie domowym 4500 kWh
Przykładowa wielkość instalacji PV 5,6 kWp
Koszt instalacji PV 5,6 kWp ~ 30 000 zł
Pojemność magazynu energii 10 kWh
Koszt magazynu ~ 40 000 zł
Ilość energii oddanej do sieci 2570 kWh
Ilość energii do wykorzystania 1542 kWh
Autokonsumpcja 3132 kWh
Ilość energii pobranej z sieci 1371 kWh
Cena brutto z opłatami dystrybucyjnymi* 1,62 zł
Cena brutto bez opłat dystrybucyjnych* 1,12 zł

*ceny energii bez Tarczy Solidarnościowej

 

Tak prezentują się wyniki symulacji:

Sposób rozliczenia Okres zwrotu instalacji Oszczędności
w perspektywie 15 lat
Rozliczenie godzinowe** 11 lat ~ 33 000 zł
Rozliczenie opustowe (spółdzielnia energetczyna) 10 lat ~ 39 000 zł
Rozliczenie opustowe (spółdzielnia energetyczna + Mój Prąd 5.0) 7 lat ~ 62 000 zł

**rozliczenie godzinowe zostało obliczone na bazie danych z PSE z roku 2022

 

Instalacja paneli fotowoltaicznych i magazynu energii może przynieść znaczne korzyści finansowe oraz środowiskowe. Dzięki programowi „Mój prąd” oraz benefitom wynikającym ze spółdzielni energetycznych, inwestycja ta staje się jeszcze bardziej opłacalna. Magazyn energii pozwoli nam na zmaksymalizowanie wykorzystania energii wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną, co przełoży się na zwiększenie autokonsumpcji i zmniejszenie ilość energii pobieranej z sieci zewnętrznej. Warto jednak dokładnie przeanalizować swoje potrzeby oraz zwrócić uwagę na techniczne wymagania związane z instalacją, aby uzyskać jak najwięcej korzyści z inwestycji w fotowoltaikę współpracującej z magazynem energii.