Czy biometan może w przyszłości zastąpić tradycyjne źródła energii?

19.09.2023r.

Czy biometan może w przyszłości zastąpić tradycyjne źródła energii?

Biometan w Polsce zyskuje coraz większe znaczenie jako odnawialne źródło energii. Czym on dokładnie jest i czy może zastąpić dotychczasowe tradycyjne źródła energii? Dlaczego zyskuje na popularności? Jakie są jego wady i zalety?

Czym jest biometan?

Biometan to produkt powstający w wyniku procesu fermentacji biomasy, takiej jak odpady rolnicze, resztki żywności, obornik czy rośliny energetyczne. Produkcja biometanu jest procesem złożonym i wymaga odpowiedniego nadzoru oraz kontroli, aby uzyskać biometan o odpowiedniej jakości. Polska ma znaczne zasoby surowców organicznych, które mogą być wykorzystane do jego produkcji, a wiele gospodarstw rolnych oraz zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego już to robi. Polska znajduje się na piątym miejscu w zestawieniu krajów UE z największym potencjałem produkcji biometanu.

Gaz ten może mieć zastosowanie jako substytut gazu ziemnego w sektorach takich jak transport, przemysł i gospodarstwa domowe. Biometan można wykorzystać m.in. do zasilania samochodów na gaz, produkcji ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji oraz do zasilania sieci gazowej.

Rozwój sektora biometanu pozwoli na osiągnięcie celów związanych z udziałem odnawialnych źródeł energii w ogólnym miksie energetycznym. Dodatkowo wykorzystanie biometanu do produkcji energii lub jako paliwa do transportu pozwala na redukcję emisji gazów cieplarnianych, co jest zgodne z celami walki ze zmianami klimatycznymi.

Czy jesteśmy na to gotowi?

Polska z pewnością potrzebuje bardziej kompleksowego i klarownego zestawu przepisów i regulacji dotyczących produkcji, dystrybucji i wykorzystania biometanu. Aktualne regulacje są niejednoznaczne i niewystarczające, co zniechęca potencjalnych inwestorów do działalności w tym sektorze.

Problemem są również koszta – rozwój sektora biometanu wymaga znacznych inwestycji, zwłaszcza na początkowym etapie. Brak dostępu do odpowiednich źródeł finansowania, takich jak dotacje, kredyty czy ulgi podatkowe, może utrudniać inwestycje w zakłady produkcyjne biometanu.

Ważnym aspektem jest także brak wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat korzyści płynących z biometanu – co znacznie ogranicza popyt na ten rodzaj paliwa. Promocja i edukacja na temat zalet biometanu oraz jego zastosowań mogą być kluczowe dla jego akceptacji.

Jak może wyglądać przyszłość gazów odnawialnych w Polsce

Biometan w Polsce stanowi interesującą alternatywę dla tradycyjnych paliw kopalnych – jest odnawialny, przyjazny dla środowiska i pomaga w redukcji emisji gazów cieplarnianych. Należy jednak zaznaczyć, że rozwój sektora biometanu wymaga inwestycji w infrastrukturę, badania nad nowymi technologiami oraz promocję i edukację w zakresie korzyści związanych z wykorzystaniem tego biopaliwa. Istnieje także potrzeba monitorowania i regulowania produkcji biometanu, aby zachować zrównoważony rozwój tego sektora.