Wywiad z Ekodoradcą Urzędu Miasta Bochnia, członkiem Nadwiślańskiego Klastra Energii

21.11.2023r.

Wywiad z Ekodoradcą Urzedu Miasta Bochnia, będącego członkiem Nadwiślańskiego Klastra Energii.

Nadwiślański Klaster Energii to porozumienie cywilnoprawne pięciu gmin członkowskich, znajduje się w województwie małopolskim, na terenie powiatów: bocheńskiego i proszowickiego. Celem istnienia klastra energii jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez wspólne inwestycje klastrowe, integrację społeczności gminnej, pomoc przedsiębiorcom w zapewnieniu stabilnego źródła zasilania i edukację mieszkańców. W ramach klastra energii w gminach Drwinia, Nowe Brzesko, Bochnia, Koszyce i w mieście Bochnia prowadzony jest projekt parasolowy. Dbając o zrównoważony rozwój Nadwiślańskiego Klaster Energi staramy się przyłączyć jak najwięcej nowych uczestników. Partnerami Klastra są: 4 MAX, Bolton, MM Sp. z o.o., ZPH ADER Jolanta Gwóźdź ZPCH, PPHU MADEJPAK, REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O. W klastrze zarejestrowana jest 1 spółdzielnia energetyczna.

 

Czy widzą Państwo szansę w zmianie definicji mikroinstalacji z 50 kW na 150 kW?

 

Zmiana w Ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii, wprowadzona od 1 października 2023 roku sprawiła, że zwolnienia z uzyskania pozwolenia na budowę objęły instalacje fotowoltaiczne o mocy do 150 kW. Daje to więcej możliwości i szanse na ułatwienie i skrócenie procesu inwestycyjnego większym przedsiębiorcom, natomiast mikroinstalacje do 50 kW dedykowane są przede wszystkim dla odbiorców prywatnych. Należy tutaj wskazać na podstawowy problem, który związany jest z odbiorem produkowanej energii przez OSD.  Udział produkcji OZE jest tak duży, że często instalacje są wyłączane i konieczne jest modernizowanie sieci średniego napięcia przez poszczególnych Operatorów Systemu Operacyjnego. Reasumując, zmiana definicji mikroinstalacji z 50 kW na 150 kW jest szansą, jednak wymaga dużego nakładu finansowego na modernizacje i rozbudowę sieci.

 

Jakie są największe ograniczenia dla Państwa miasta w dziedzinie rozwoju odnawialnych źródeł energii?

 

Ograniczenia dla miasta Bochnia w dziedzinie rozwoju odnawialnych źródeł energii to przede wszystkim ograniczenia finansowe. Z technicznego punktu widzenia problemem również jest usytuowanie budynków użyteczności publicznej, na których mogłyby być montowane instalacje fotowoltaiczne, a które w większości znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej. Jednocześnie, takie inwestycje wymagają dużego nakładu finansowego, ponieważ stare konstrukcje dachu nie dają pewności co do dociążenia ich dodatkowymi panelami fotowoltaicznymi. Dodatkowo, by zwiększyć opłacalność instalacji fotowoltaicznych konieczne byłoby zainstalowanie magazynu energii, a to z kolei pociąga za sobą dużo wyższe nakłady finansowe niż same instalacje fotowoltaiczne.

 

Czy wśród mieszkańców miasta widać zainteresowanie tematyką odnawialnych źródeł energii?

 

Odnotowaliśmy duże zainteresowanie mieszkańców Bochni montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych, jednakże zmiany rozliczeniowe w kolejnym programie „Mój Prąd 5.0”, wprowadzające  rozliczenie w systemie net billing, przyczyniły się do spadku zainteresowania.  Koszt poniesiony na inwestycję jest niewspółmierny do uzyskanych oszczędności na zużyciu prądu. Dodatkowo, system rozliczenia godzinowego, który ma wejść w przyszłym roku budzi jeszcze więcej wątpliwości w jakim czasie inwestycja w ogniwa fotowoltaiczne zwróci się mieszkańcowi.

 

Czy według Państwa klaster energii jest dobrą alternatywą dla miast, które nie mogą być członkami spółdzielni energetycznych?

 

W związku z tym, że Gmina Miasta Bochnia nie może być członkiem spółdzielni energetycznych, członkostwo w klastrze energii jest dobrą alternatywą. Przynależność do klastra daje gminie możliwości rozwoju energetyki rozproszonej opartej nie tylko o odnawialne, ale również konwencjonalne źródła energii służące poprawie bezpieczeństwa energetycznego, poprawie środowiska naturalnego i wzmocnieniu lokalnej gospodarki.

 

Jakie inwestycje chcieliby Państwo realizować poprzez członkostwo w klastrze energii?

Poprzez członkostwo w Nadwiślańskim Klastrze Energii, Gmina Miasta Bochnia chciałaby, w miarę możliwości technicznych, zbudować mikroinstalacje fotowoltaiczne na budynkach BUPu oraz magazyny energii. Ponadto, chcielibyśmy zmodernizować energetycznie Krytą Pływalnię poprzez montaż kogeneratora.