VI konferencja „Wyzwania społeczne i środowiskowe w rozwoju miast i regionów”

21.07.2022r.

⚡️Działając z tak szeroką grupą Jednostek Samorządu Terytorialnego i reprezentując ich wspólne stanowiska jako Klastry Energii postanowiliśmy zainicjować stworzenie Krajowej Izby Gospodarczej Społeczności Energetycznych KIGSE. Skupia ona Klastry Energii których rozwój wspieramy, a także podmioty spoza sektora administracji publicznej, których celem byłoby wsparcie tworzonych Klastrów Energii📑.

 

Izba Gospodarcza, przedstawiając wspólne interesy JST z obszaru całej Polski, będzie stwarzać realną szansę „odbioru” postulatów na najwyższych szczeblach administracji rządowej, jak również w aktywnym uczestnictwie w procesie opiniowania decyzji oraz wdrażania prawa na poziomie krajowym📣.

 

👨‍💼O KIGSE i jego realnym wpływie na prawo energetyczne wygłosił prelekcje Pan Zbigniew Kiedacz – radca prawny i nasz partner biznesowy, podczas VI Konferencji „Wyzwania społeczne i środowiskowe w rozwoju miast i regionów”, która odbyła się w dniu 23 czerwca 2022 r., w Auli Wielkiej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.