Klaster Energii Powiatu Głubczyckiego to inicjatywa niekomercyjna utworzona w formie porozumienia klastrowego w dniu 17.09.2019, obejmująca pod względem terytorialnym cały obszar powiatu głubczyckiego, tj. następujących gmin: Gmina Baborów, Gmina Branice, Gmina Głubczyce, Gmina Kietrz.

Mapa Klastra Energii

Członkowie Klastra Energii

Partnerzy Klastra Energii

Dokumenty klastra