Porozmawiajmy #1

09.12.2022r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na cykl spotkań z osobami, które w istotny sposób poprzez swoje działania i doświadczenie rozwijają Społeczności Energetyczne w Polsce.
W dniu 22.11.2022, Prezes Spółki DOEKO Group – Szymon Kozak, Koordynator ponad 70 Klastrów Energii, miał okazję rozmawiać z Panem Wojciech Ostaszewskim, Dyrektorem Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.
Pan Szymon Kozak i Wojciech Ostaszewski spotkali się, żeby porozmawiać o tym, co dzieje się w Klastrach regionu Śląska, jak je rozwijać oraz jakie działania podejmuje Subregion dla Klastrów Energii, w których jest Liderem, a przede wszystkim o środkach na działania inwestycyjne i przedinwestycyjne.

 

Szymon Kozak: Porządkując regionalne inwestycje terytorialne. W każdym województwie są takie Związki jak Subregion Północny, różnie nazywane, ale o podobnej strukturze i funkcji. W województwie śląskim jest m.in Subregion Północnym, w którym są 4 Klastry Energii skupiające 34 samorządy. Rozmawiać będziemy o dotacjach, które kierowane są do samorządów. Jesteśmy w przededniu wielu informacji o planowanych dotacjach. Już za chwilę rusza nabór na działania przedinwestycyjne dla społeczności energetycznych – KPO – planowany na grudzień 2022. My jako koordynator będziemy te środki pozyskiwać dla ponad 70 Klastrów Energii i złożymy ponad 100 wniosków aplikując o ponad 150 mln zł dla koordynowanych przez nas Klastrów.

 

Subregion Północny będzie dysponował środkami w kwocie przekraczającej 160 mln zł na działania inwestycyjne. Działania DOEKO Group jako koordynatora zmierzają m.in. do pozyskania środków dla członków Klastra na działania przedinwestycyjne, a Subregion Północny, jako Lider Klastrów RIT Północnego, będzie brał aktywny udział w doradztwie kierowanym do JST oraz w zmierzaniu do realizacji inwestycji w OZE.

 

Szymon Kozak: Na co te pieniądze, Panie Wojciechu?

Wojciech Ostaszewski: 164 mln na instalacje OZE: fotowoltaika, pompy ciepła i tu nowość, magazyny energii.

 

Szymon Kozak: Mamy 34 samorządy w Subregionie i każdy nich będzie mógł te środki pozyskać?

Wojciech Ostaszewski: Tak jest – potwierdza Pan Dyrektor. Każda gmina, miasto może złożyć wniosek na środki z puli przeznaczonej dla Subregionu Północnego.

Pan Wojciech zauważa, że bardzo ważnym elementem otrzymania i zrealizowania inwestycji jest pozyskanie środków na działania przedinwestycyjne, na które nabór rusza już w grudniu 2022. Jest to pewien proces, który działa wspólnie z naborem na działania inwestycyjne. Jeden bez drugiego udać się nie może – mówi.

 

Panowie podczas rozmowy wspominają, że w ramach Klastrów Energii mamy trzy obszary, w których się poruszamy. Instalacje prosumenckie wśród mieszkańców, instalacje rozproszone na Budynkach Użyteczności Publicznej oraz na instalacje OZE na gruntach gminnych do 50 kWp. Czy na takie działania te środki mogą być przeznaczone?pyta Pan Szymon Kozak.

 

Wojciech Ostaszewski: Tak, tak, głównie te pieniądze są właśnie na to. Wszystko zależy od potrzeb gminy – zaznacza.

Szymon Kozak: A gdzie gminy mają aplikować o środki?

Wojciech Ostaszewski: Gminy Subregionu Północnego będą mogły składać wnioski o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a Biuro Związku Subregionu ze względu na doświadczenie jest wsparciem merytorycznym dla gmin, oczywiście wraz z koordynatorem klastra.  Pan Wojciech wspomina również o tym, że dla pozostałych subregionów także są przeznaczane środki, a dodatkowo środki dotacyjne dostępne będą również z puli ogólnej Województwa Śląskiego i z niej mogą również korzystać wszystkie samorządy i przedsiębiorcy.

 

Podczas wywiadu pojawiła się oczywiście kwestia wysokości wsparcia – poziomu dotacji dla samorządów.  Pan Wojciech Ostaszewski jednoznacznie i wyczerpującą odpowiada, iż środki te powinny być jako bezzwrotna dotacja, której poziom może sięgnąć 85%, a to ze względu na realizacje inwestycji przez innowacyjne rozwiązanie Klastrów Energii.  Ostaszewski przytacza również przykład innych regionów Polski, mówi: w kilku regionach w Polsce zostało wynegocjowane takie rozwiązanie wsparcia, w którym dotacja będzie zastąpiona pożyczką, czyli instrumentem finansowy. To również jest dobre rozwiązania. Wystarczy zagłębić się w szczegóły tego rozwiązania, żeby przekonać się o tym, że 50% dotacji + 50% pożyczki, która może być umorzona do 25% daje de facto 75% dotacji – to naprawdę bardzo duży poziom wsparcia.

Mówi także optymistycznie, że może się okazać, że to 25% nieumorzonej pożyczki będzie w kolejnym etapie także przeznaczone na działania OZE i nie będzie trzeba tych pieniędzy oddawać, a jedynie zainwestować w rozwój kolejnych inwestycji OZE w samorządzie.

 

Szymon Kozak: Ważne pytanie. Kiedy start?

Wojciech Ostaszewski: Wstępny harmonogram konkursów powinien ukazać się lada dzień, jednak ze wstępnych ustaleń i rozmów z Urzędem Marszałkowskim mowa w nim będzie o naborach w pierwszym kwartale 2023, na dniach będzie zatwierdzony program operacyjny. Za chwilkę ujrzymy SZOOP i pewnie styczeń, luty, marzec 2023 będzie nabór środków.

Szymon Kozak: Na to czekamy. Wracając do projektów parasolowych, kiedy samorządy powinny rozpocząć działania w zakresie tych projektów?

Wojciech Ostaszewski: Według mnie już powinny rozpocząć, to ostatni moment na to, żeby przygotować dokumentacje projektową.

 

Pan Wojciech Ostaszewski mówi o tym, że nie da się przygotować dużego projektu, w którym weźmie udział kilkuset mieszkańców w przysłowiowe „trzy dni”. Wspomina, że jeśli nabór ma być w styczniu czy lutym 2023 roku to nabór wśród mieszkańców, wykonanie audytów i przygotowanie planu funkcjonalno-użytkowego musi być przygotowane znacznie wcześniej. Podpiera to swoim doświadczeniem długoletnim. To ostatni dzwonek – mówi.

Jeśli ktoś nie wsiądzie do tego pociągu teraz, pociąg odjedzie – dodaje.

 

Szymon Kozak: Wspominał Pan, że będziecie mogli, jako Subregion Północny, część środków wykorzystać na termomodernizację.

Wojciech Ostaszewski: Tak, poza powyższymi środkami mamy, jako Subregion Północny, 160 mln zł na termomodernizację i możemy je połączyć również z instalacją źródeł OZE.

Szymon Kozak: Czy pozyskanie środków z KPO na działania przedinwestycyjne, a potem inwestycyjne i połączenie tego w całość to dobry kierunek?

Wojciech Ostaszewski: Według mnie bardzo dobry. To stanowi kompleksowe działanie w ramach OZE i termomodernizacji. Na takim efekcie energetycznym nam, jako Liderowi Klastrów, zależy a w szczególności oczywiście Gminom.

 

Zapraszamy do obejrzenia całego wywiadu, który jest pierwszym z cyklu wywiadów w tematach Społeczności Energetycznych.

Dobrze, że jesteś z Nami!