Operator usług bilansujących – nowy obszar usług sieciowych

29.09.2023r.

Operator usług bilansujących (OUB) odgrywa istotną rolę w systemie energetycznym, przyczyniając się do jego skutecznego i stabilnego funkcjonowania. Jakie korzyści może przynieść operator usług bilansujących?

Grupa bilansująca, to najmniejsza jednostka modelu rynku energii. Jest to grupa uczestników wolnego rynku energii, zarówno konsumentów, jak i producentów, którzy współpracują ze sobą w celu optymalizacji kosztów zużycia energii.  Łącząc się, tworzą wirtualne konto, czyli m.in. otwierają wspólny rachunek. Ten rachunek służy do wspólnego zamawiania energii elektrycznej oraz gazu. Taka grupa służy do utrzymania równowagi pomiędzy produkcją energii elektrycznej, a jej zużyciem. Dzięki współpracy konsumentów i producentów kompensowane są odchylenia równowagi pomiędzy planowanym, a rzeczywistym wytwarzaniem i zużyciem energii elektrycznej.

Operatorzy usług bilansujących są zobowiązani do zapewnienia stabilności systemu elektroenergetycznego poprzez utrzymanie równowagi między produkcją, a popytem na energię elektryczną. Ich zadaniem jest zapewnienie, że ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez producentów jest równa ilości energii elektrycznej pobieranej z sieci przez odbiorców w danym momencie.

W celu realizacji swoich zadań, operatorzy usług bilansujących monitorują produkcję i popyt na energię elektryczną oraz wprowadzają korekty, w celu utrzymania równowagi w systemie elektroenergetycznym. Operatorzy mogą w ten sposób być częścią rynku energii elektrycznej, gdzie mogą kupić lub sprzedać energię elektryczną w celu zaspokojenia potrzeb systemu elektroenergetycznego.

Operator usług bilansujących może działać również jako agregator energii, czyli podmiot, który zbiera i łączy zapotrzebowanie oraz produkcję energii od wielu odbiorców. Dzięki temu może on kupować
i sprzedawać ją na rynku energii elektrycznej lub wykorzystywać do bilansowania systemu elektroenergetycznego. Jako agregator energii, operator usług bilansujących może oferować różne usługi np.: usługi regulacyjne, które pomagają w utrzymywaniu równowagi w systemie elektroenergetycznym. Działając jako pośrednik między producentami, a odbiorcami energii elektrycznej, operator usług bilansujących może korzystać z różnych źródeł energii odnawialnej takich jak: elektrownie wiatrowe lub panele słoneczne.

Agregacja energii wiąże się również z możliwościami operatora na  osiągnięcie korzyści ekonomicznych. Może on negocjować korzystniejsze ceny energii z producentami i sprzedawać na rynku energii elektrycznej w celu uzyskania lepszej efektywności kosztowej.

Operator usług bilansujących przynosi korzyści w postaci stabilności, bezpieczeństwa energetycznego, optymalizacji zasobów oraz integracji energii odnawialnej, co ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego i efektywnego funkcjonowania systemu energetycznego.