Nadwiślański Klaster Energii to inicjatywa niekomercyjna utworzona w formie porozumienia klastrowego obejmująca pod względem terytorialnym obszar następujących gmin województwa małopolskiego: Miasta i Gminy Nowe Brzesko, Gminy Koszyce, Gminy Drwinia, Gminy Bochnia i Miasta Bochnia. Jej zadaniem jest stworzenie ram funkcjonowania społeczności lokalnych – uczestników klastra w ramach realizacji zaplanowanych działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez redukcję zanieczyszczeń, poprawy bezpieczeństwa energetycznego i zawiązania spółdzielczości lokalnej.

Mapa Klastra Energii

Członkowie Klastra Energii

Partnerzy Klastra Energii

Dokumenty klastra