Mazowieckie Forum Społeczności Energetycznych

03.07.2024r.

Mazowieckie Forum Społeczności Energetycznych przyciągnęło szerokie grono zainteresowanych. Obecni byli przedstawiciele samorządów, sektora rolniczego, gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorców. Wydarzenie skupiło się na promowaniu i rozwijaniu inicjatyw związanych z lokalnymi społecznościami energetycznymi, mając na celu wspieranie transformacji energetycznej w regionie.

Jednym z prelegentów był Jakub Maceja, wiceprezes zarządu DOEKO Group. W swojej prezentacji przedstawił kluczowe modele działania spółdzielni energetycznych.

Modele działania spółdzielni energetycznych

  • Model Wspólnotowy: Dedykowany samorządom, pozwalający na bilansowanie energii dla budynków użyteczności publicznej, spółek komunalnych oraz oświetlenia ulicznego. Ten model umożliwia wykorzystanie formuły „in-house”, ograniczając członków do podmiotów zależnych od jednostek samorządu terytorialnego (JST).
  • Model Rynkowy: Przeznaczony dla społeczności składających się z rolników, gospodarstw domowych i przedsiębiorców. W tym modelu spółdzielnia działa jako mały rynek energii, gdzie posiadacze instalacji OZE mogą sprzedawać nadwyżki energii, a członkowie nieposiadający instalacji mogą kupować energię po korzystnych cenach.

Korzyści z uczestnictwa w społecznościach energetycznych

Uczestnictwo w społecznościach energetycznych przynosi liczne korzyści, zarówno dla jednostek, jak i całych społeczności. Członkowie mogą liczyć na niższe koszty energii dzięki wspólnym inwestycjom w odnawialne źródła energii, co prowadzi do niezależności energetycznej i stabilnych dostaw. Inwestycje te przynoszą również znaczne oszczędności dla samorządów, zwłaszcza w utrzymaniu budynków użyteczności publicznej. Społeczności energetyczne zwiększają świadomość ekologiczną mieszkańców, promując innowacje i współpracę między samorządami, przedsiębiorstwami i rolnikami. Rozproszone źródła energii stabilizują lokalne sieci, a członkowie mogą cieszyć się z niższych rachunków za energię elektryczną. Ponadto, społeczności te mają łatwiejszy dostęp do dotacji i programów wsparcia, co ułatwia realizację projektów związanych z OZE.

Przykłady oszczędności

W trakcie swojego wystąpienia Jakub Maceja przedstawił również szczegółową symulację oszczędności na przykładzie gminy miejsko-wiejskiej w województwie mazowieckim. Wprowadzenie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej pozwoliło na pokrycie 65% rocznego zapotrzebowania na energię, co przełożyło się na oszczędności rzędu 46% dotychczasowych kosztów energii. Dzięki tym inwestycjom gmina znacznie obniży swoje rachunki za energię. Oszczędności mogą być reinwestowane w dalsze projekty związane z odnawialnymi źródłami energii.

Energetyka obywatelska

W ostatnich latach zainteresowanie energetyką obywatelską znacząco wzrosło, zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. Społeczności energetyczne, takie jak spółdzielnie i klastry energii, przyciągają uwagę dzięki możliwościom obniżenia kosztów prądu oraz zwiększenia niezależności energetycznej. Coraz więcej osób dostrzega korzyści płynące z lokalnego wytwarzania i zarządzania energią, co przekłada się na większą liczbę inicjatyw i projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Wsparcie finansowe oraz regulacyjne dodatkowo motywują samorządy i mieszkańców do angażowania się w energetykę obywatelską, co sprzyja zrównoważonemu rozwojowi i transformacji energetycznej.