Krajowa Izba Gospodarczej Społeczności Energetycznej

DOEKO GROUP Sp. z o. o. aktualnie współpracuje aktywnie z ponad 400 samorządami w obszarze Gospodarki Niskoemisyjnej, ale również w koordynowaniu, zarządzaniu i tworzeniu Klastrów Energii. Jesteśmy koordynatorem kilkudziesięciu klastrów w obszarze całej Polski. Działając z tak szeroką grupą Jednostek Samorządu Terytorialnego, reprezentując wspólne stanowiska jako Klastry Energii postanowiliśmy zainicjować stworzenie Krajowej Izby Gospodarczej Społeczności Energetycznych KIGSE, która skupiałaby wszystkie Klastry Energii których rozwój wspieramy, a także podmioty spoza sektora administracji publicznej których celem byłoby wsparcie tworzonych klastrów energii.

Główne cele KIGSE:

  1. Kształtowanie prawa w zakresie kluczowych regulacji energetyki rozproszonej poprzez wprowadzenie korzystnych zmian prawnych dla JST
  2. Status silnego, równorzędnego partnera w rozmowach z instytucjami w kontekście tworzenia i opiniowania naborów dot. budowy OZE
  3. Status silnego, równorzędnego partnera w rozmowach z OSD
  4. Reprezentacja członków i postulatów Izby przed wysokimi instytucjami, agencjami rządowymi oraz ministerstwami
  5. Głos w sprawach unijnych
  6. Platforma do współpracy międzynarodowej
  7. Organizacja szkoleń dla Samorządów z zakresu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz dynamicznie rozwijających się społeczności energetycznych
  8. Platforma do ekspozycji Członków Izby

Izba Gospodarcza reprezentując wspólne interesy kilkuset Jednostek Samorządu Terytorialnego z obszaru całej Polski będzie stwarzała realną szansę „odbioru” postulatów na najwyższych szczeblach administracji rządowej, ale przede wszystkim aktywnym uczestnictwie w procesie opiniowania decyzji oraz wdrażania prawa na poziomie krajowym.

Z ogromną radością oraz pełną odpowiedzialnością zapraszamy do członkostwa!