Klaster Energii Jurajska Kraina to inicjatywa niekomercyjna utworzona w formie porozumienia klastrowego, które na dzień sporządzenia dokumentacji jest w trakcie procesowania prawnego, obejmująca pod względem terytorialnym część powiatu krakowskiego tj. następujących jednostek: Gmina Skała, Gmina Iwanowice, Gmina Sułoszowa, Gmina Jerzmanowice-Przeginia.

Zadaniem Klastra jest stworzenie skutecznego mechanizmu do współpracy społeczności lokalnych, w tym przedsiębiorstw, Gmin oraz OSD, w ramach realizacji zaplanowanych działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez redukcję zanieczyszczeń, poprawę bezpieczeństwa energetycznego i zawiązania spółdzielczości lokalnej.

Mapa Klastra Energii

Członkowie Klastra Energii

Partnerzy Klastra Energii

Dokumenty klastra