Janowski Klaster Energii to inicjatywa niekomercyjna utworzona w formie porozumienia klastrowego obejmująca pod względem terytorialnym obszar następujących gmin województwa lubelskiego: Gminy Batorz, Gminy Chrzanów, Gminy Dzwola, Gminy Godziszów, Gminy Janów Lubelski, Gminy Modliborzyce, Gminy Potok Wielki i Powiatu Janowskiego. Zadaniem strategii rozwoju klastra jest wskazanie kierunków działalności inwestycyjnej oraz organizacyjno-promocyjnej klastra, odpowiadającymi realnemu potencjałowi inwestycyjnemu jego obecnych i potencjalnych członków, oraz przyczynienie się do realizacji celów rozwoju społeczno-gospodarczego gmin tworzących trzon Klastra Energii.

Mapa Klastra Energii

Członkowie Klastra Energii

Partnerzy Klastra Energii

Dokumenty klastra