Klaster Energii Energia ze Słońca to inicjatywa niekomercyjna utworzona w formie porozumienia klastrowego, które na dzień sporządzenia dokumentacji jest w trakcie procesowania prawnego, obejmująca pod względem terytorialnym obszar powiatu bocheńskiego tj. następujących jednostek: Miasto i Gmina Nowy Wiśnicz, Gmina Trzciana, Gmina Łapanów, Gmina Rzezawa.

Zadaniem Klastra jest stworzenie skutecznego mechanizmu do współpracy społeczności lokalnych, w tym przedsiębiorstw, Gmin oraz OSD, w ramach realizacji zaplanowanych działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez redukcję zanieczyszczeń, poprawę bezpieczeństwa energetycznego i zawiązania spółdzielczości lokalnej.

Mapa Klastra Energii

Członkowie Klastra Energii

Partnerzy Klastra Energii

Dokumenty klastra