Mielecki Klaster Energii to inicjatywa niekomercyjna utworzona w formie porozumienia cywilnoprawnego, które zostało podpisane dnia 26.10.2021r. Zgodnie z definicją klastra energii wskazaną w ustawie, obszar działania klastra, nie może przekraczać granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy o samorządzie powiatowym lub pięciu Gmin w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym. Z powyższego wynika, że klastry stworzone na terenie jednego powiatu mogą zrzeszać wszystkie Gminy tego powiatu, natomiast w momencie utworzenia klastra międzypowiatowego następuje ograniczenie do 5 podmiotów. Do Mieleckiego Klastra Energii należy: Gmina Gawłuszowice, Gmina Miejska Mielec, Gmina Padew Narodowa, Powiat Mielecki i Gmina Radomyśl Wielki.

Mapa Klastra Energii

Mapa Mieleckiego Klastra Energii

Członkowie Klastra Energii

Partnerzy Klastra Energii

Dokumenty klastra