Klaster Energii Brama Podhala to inicjatywa niekomercyjna utworzona w formie porozumienia klastrowego obejmująca pod względem terytorialnym obszar następujących gmin województwa małopolskiego: Miasta i Gminy Rabka Zdrój (Lider), Miasto Jordanów, Gminy Bystra Sidzina, Gminy Czarny Dunajec i Gminy Raba Wyżna. Zadaniem Klastra jest stworzenie skutecznego mechanizmu do współpracy społeczności lokalnych, w tym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przedsiębiorców, właścicieli gospodarstw rolnych, lokalnego OSD oraz gmin członkowskich, w ramach realizacji zaplanowanych działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez redukcję zanieczyszczeń, poprawę bezpieczeństwa energetycznego i zawiązania spółdzielczości lokalnej.

Mapa Klastra Energii

Członkowie Klastra Energii

Partnerzy Klastra Energii

Dokumenty klastra